Vergadering Gemeenteraad 05-10-2017

Home > Bestuur > Vergaderingen > Vergadering Gemeenteraad

Vergadering Gemeenteraad 05-10-2017

RSS
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal Stadhuis Beverwijk
Tijd:19:30
Voorzitter:M.E. Smit

OPROEP / voorlopige AGENDA voor de openbare vergadering van de raad van de gemeente Beverwijk op donderdag 5 oktober 2017, aanvang 19.30 uur, in de raadzaal van het Stadhuis van Beverwijk, Stationsplein 48, alhier.

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitenlijst en transcript.

Bijgevoegde documenten

1 Vaststelling agenda.

2 Vragen van raadsleden.

3 Mededelingen en ingekomen stukken.

Bijgevoegde documenten

4 Rvs. Exploitatie project Broekpolder gemeenten Beverwijk en Heemskerk.

Aantekening:

Dit agendapunt wordt behandeld als hamerstuk.

5 Rvs. Kredietaanvraag reconstructie Spoorsingel tussen Sint Aagtendijk en Schans.

Aantekening:

Dit agendapunt wordt behandeld als hamerstuk.

6 Rvs. Kredietaanvraag uitbreiding gebouw en inventaris basisschool Montessori.

Aantekening:

Dit agendapunt wordt behandeld als hamerstuk.

7 Rvs. Beleidsplan jeugd(hulp).

Aantekening:

Dit agendapunt wordt behandeld als hamerstuk.

8 Rvs. Bijdrage kosten sanering asbest schoolgebouw Heliomare.

Aantekening:

Dit agendapunt wordt behandeld als hamerstuk.

9 Rvs. Invulling functie 2e plaatsvervangend raadsgriffier.

Aantekening:

Het raadspresidium wordt uitgenodigd dit agendapunt toe te lichten.

10 Rvs. Benoeming lid Raad van Toezicht Stichting OPO IJmond.

Aantekening:

Wethouder H. Erol wordt uitgenodigd dit agendapunt toe te lichten. N.B.: I.v.m. de privacy is het cv van dhr. Zaal alleen voor raadsleden in te zien in de leeskamer van het stadhuis.

11 Rvs. Normenkader 2017.

Aantekening:

Wethouder J.W.J. Dorenbos-De Hen wordt uitgenodigd dit agendapunt toe te lichten.

Bijgevoegde documenten

12 Rvs. Zienswijze planstudie Verbinding A8-A9.

Aantekening:

Wethouder T. De Rudder wordt uitgenodigd dit agendapunt toe te lichten.

13 Rvs. Evenementenbeleid 2017-2022.

Aantekening:

De portefeuillehouders M.E. Smit, T. De Rudder en C.G. van Weel-Niesten worden uitgenodigd dit agendapunt toe te lichten.

14 Rvs. Buitenlanden, kaders voor een recreatieve programmering.

Aantekening:

Wethouder C.G. van Weel-Niesten wordt uitgenodigd dit agendapunt toe te lichten.

15 Rvs. Onderzoek effecten niet-realiseren fusie IJmond.

Aantekening:

Het Beverwijkse smaldeel van de Regiegroep IJmond wordt uitgenodigd dit agendapunt toe te lichten.

16 Sluiting.

Beverwijk, 22 september 2017
De burgemeester van Beverwijk,
 
 

drs. M.E. Smit


N.B.: De raadsvoorstellen zijn te raadplegen via de website van de gemeente Beverwijk: www.beverwijk.nl . Burgers die niet over een Internetaansluiting beschikken, kunnen de stukken telefonisch opvragen bij de raadsgriffie, onder nummer 0251-256256 of mondeling opvragen bij het publieksbureau van het Stadhuis van Beverwijk, Stationsplein 48. Het publieksbureau is geopend op dinsdag van 09.00 tot 12.30 uur, op donderdag van 09.00 tot 20.00 uur en op overige werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur. De stukken worden dan per post nagezonden.

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag    9.00 - 16.00
dinsdag       9.00 - 12.30
woensdag   9.00 - 16.00
donderdag  9.00 - 20.00 
vrijdag         9.00 - 16.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

Ga naar de Facebookpagina van de gemeente BeverwijkGa naar Twitteracccount gemeente Beverwijk

Ga naar Instagram gemeente Beverwijk 

 Ga naar Youtube gemeente Beverwijk