Vergadering IJmondcommissie 15-09-2020

Home > Bestuur > Vergaderingen > Vergadering IJmondcommissie

Vergadering IJmondcommissie 15-09-2020

RSS
Locatiegegevens vergadering
Plaats:LET OP: Digitale vergadering via website Velsen!
Tijd:19:30
Voorzitter:L.Y.G. Ouderkerken

AGENDAPUNTEN:

1 19.30-19.35 Opening en mededelingen

Bijgevoegde documenten

2 19.35-19.40 Afsprakenlijst IJmondcommissie van 16 juni 2020

Bijgevoegde documenten

3 19.40-20.40 Ontwerp Luchtvaartnota 2020-2050 "verantwoord vliegen naar 2050"

4 20.40-22.30 Luchtkwaliteit

Bijgevoegde documenten

4A Luchtkwaliteit: Terugblik / voortgang sinds april -waaronder RIVM rapport en onderzoek GGD

Bijgevoegde documenten

4B Luchtkwaliteit: concept programma Tata Steel 2020-2050

5 22.30 Sluiting

Ad 3 en 4

Technische vragen worden vooraf naar de griffie gestuurd zodat deze beantwoord kunnen worden door de portefeuillehouder(s). De IJmondcommissie fungeert als een commissie van overleg tussen raad en college.

Iedere fractie kan één raadslid afvaardigen. Uiteraard kunnen fracties, zoals inmiddels gebruikelijk is, ook gezamenlijk een woordvoerder aanwijzen.

Toehoorders die gebruik willen maken van het spreekrecht worden verzocht dat voor 12.00 uur op de dag van de vergadering kenbaar te maken via de mail: griffie@regioijmond.nl of tel. 0255 567251.

24 augustus 2020

De agendacommissie IJmond,

e-mail: griffie@regioijmond.nl

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag    9.00 - 16.00
dinsdag      9.00 - 12.30
woensdag   9.00 - 16.00
donderdag  9.00 - 20.00 
vrijdag        9.00 - 16.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

Ga naar de Facebookpagina van de gemeente BeverwijkGa naar Twitteracccount gemeente Beverwijk

Ga naar Instagram gemeente Beverwijk 

 Ga naar Youtube gemeente Beverwijk