Vergadering Raadscommissie 01-01-2021

Home > Bestuur > Vergaderingen > Vergadering Raadscommissie

Vergadering Raadscommissie 01-01-2021

RSS
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Voorraad agendastukken - raadsvoorstellen, nog te agenderen en naslagdocumenten.
Tijd:00:00
Voorzitter:Agendavoorraad en naslagdocumenten

Agendapunt 0 bevat naslagdocumenten, zoals de bijgewerkte huishoudelijke verordeningen voor raad en commissies en de formats van raadsinstrumenten. Vanaf agendapunt 1 betreft dit raadsvoorstellen, die door het college zijn aangeboden aan de raad, maar nog niet door de Agendacommissie zijn toebedeeld aan een IJmondcommissie- of  Raadscommissievergadering.

AGENDAPUNTEN:

0 Verordeningen - Naslag - RvO - Reglementen.

1 Brieven waarvan in de raad is verzocht die voor de commissie te agenderen en waarvoor nog motiveringen moeten worden ingediend bij de agendacommissie:

Aantekening:
  • (Op verzoek van dhr. Hazeveld): Brief van het college van b&w van Beverwijk, d.d. 5 februari 2019, betreffende Pilot specifieke doelgroepen. (UIT-19-40652)
  • (Op verzoek van dhr. Hazeveld): Brief van het college van b&w van Beverwijk, d.d. 21 januari, verzonden 5 februari 2019, betreffende bron- en nascheiding plastic gemeente Beverwijk. (UIT-19-40680)
  • (Op verzoek van dhr. Hazeveld): Brief van het college van b&w van Beverwijk, d.d. 20 februari, verzonden 5 maart 2019, betreffende afronding project aagtenpark. (UIT-18-39650)
  • (Op verzoek van dhr. Hazeveld): Brief van de Vereniging van Nederlandse gemeenten, d.d. 16 juli 2019, betreffende stikstof problematiek en inventarisatie gevolgen voor gemeenten. (IN-19-56201)
  • (Op verzoek van dhr. Hazeveld): Brief van de Vereniging van Nederlandse gemeenten, d.d. 17 juli 2019, betreffende Klimaatakkoord. (IN-19-56274)
  • (Op verzoek van mw. Hekman): Brief van het college van b&w van Beverwijk, d.d. 1 oktober 2019, betreffende toekomstbeeld Beverwijk op weg naar 2040. (UIT-19-45279)
  • (Op verzoek van dhr. Van Luijn): Brief van inwoners Beverwijk, d.d. 29 oktober 2019, betreffende herinrichting Westertuinen-Wingerd. (IN-19- 59223)
  • (Op verzoek van dhr. Hazeveld): Brief Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer inz. Kadernota 2021. (IN-1960219)
  • (Op verzoek van dhr. Hazeveld):Collegebrief Schone Lucht Akkoord. (UIT-19-47061)

2 Initiatiefvoorstel Kinderburgemeester Beverwijk en Wijk aan Zee.

Aantekening:

Raadslid M. van Vliet wordt uitgenodigd dit agendapunt toe te lichten. N.B.: Dit initiatiefvoorstel is om advies naar B&W gezonden.

3 Presentatie over het Integraal Huisvestings Plan onderwijs.

Aantekening:

Wethouder B.G.P. van den Berg wordt uitgenodigd dit agendapunt toe te lichten. Van dit onderwerp zijn geen stukken aanwezig.

4 Rvs. IJmondsamenwerking.

Aantekening:

Burgemeester M.E. Smit wordt uitgenodigd dit agendapunt toe te lichten.

Bijgevoegde documenten

5 (Nieuw) Rvs. Samenwerking verbinding A8-A9.

Aantekening:

Wethouder B.G.P. van den Berg wordt uitgenodigd dit agendapunt toe te lichten.

6 Agendaverzoek IJmondcommissie Concept programma Tata Steel 2020-2050.

Aantekening:

Wethouder H. Erol wordt uitgenodigd dit agendapunt toe te lichten.

7 Rvs. Verordening Kunstcommissie Beverwijk.

Aantekening:

Wethouder B.G.P. van den Berg wordt uitgenodigd dit agendapunt toe te lichten.

8 Rvs. Kredietaanvraag uitbreiding gebouw IJsselstraat 44.

Aantekening:

De Wethouder B.G.P. van den Berg en H.J. Niele-Goos worden uitgenodigd dit agendapunt toe te lichten.

9 Rvs. Aanwijzen functionaris gegevensbescherming.

Aantekening:

Burgemeester M.E. Smit wordt uitgenodigd dit agendapunt toe te lichten.

10 Rvs. Aansluiting regionale samenwerkingsverbanden bij Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties.

Aantekening:

Wethouder B.G.P. van den Berg wordt uitgenodigd dit agendapunt toe te lichten.

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag    9.00 - 16.00
dinsdag      9.00 - 12.30
woensdag   9.00 - 16.00
donderdag  9.00 - 20.00 
vrijdag        9.00 - 16.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

Ga naar de Facebookpagina van de gemeente BeverwijkGa naar Twitteracccount gemeente Beverwijk

Ga naar Instagram gemeente Beverwijk 

 Ga naar Youtube gemeente Beverwijk