Vergadering Raadscommissie 03-09-2020

Home > Bestuur > Vergaderingen > Vergadering Raadscommissie

Vergadering Raadscommissie 03-09-2020

RSS
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Stadhuis Beverwijk
Tijd:19:30
Voorzitter:R. Moelee

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de Raadscommissie op donderdag 3 september 2020. De vergadering vindt plaats in de raadzaal van het Stadhuis van Beverwijk gelegen aan het Stationsplein 48, Beverwijk, aanvang 19:30 uur. I.v.m. de Coronavirus-maatregelen is de vergadering niet voor publiek toegankelijk. De vergadering is wel op de gebruikelijke wijze via de website te volgen.

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitenlijst en transcript

Bijgevoegde documenten

1 Opening en mededelingen.

2 Rvs. Herstelfonds, voorstel aanwending 1ste tranche maatregelen

Aantekening:

Wethouder H. Erol wordt uitgenodigd dit agendapunt toe te lichten.

3 Rondvraag en Sluiting.

Aantekening:

Beverwijk, 26 augustus 2020.

Namens de voorzitter van de agendacommissie,

J.H.M. Schimmel,

plv. raadsgriffier.

N.B.: De stukken zijn te raadplegen via de website van de gemeente Beverwijk: www.beverwijk.nl . Burgers die niet over een Internetaansluiting beschikken, kunnen de stukken telefonisch opvragen bij de raadsgriffie, onder nummer 0251-256256. De stukken worden dan per post nagezonden.

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag    9.00 - 16.00
dinsdag      9.00 - 12.30
woensdag   9.00 - 16.00
donderdag  9.00 - 20.00 
vrijdag        9.00 - 16.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

Ga naar de Facebookpagina van de gemeente BeverwijkGa naar Twitteracccount gemeente Beverwijk

Ga naar Instagram gemeente Beverwijk 

 Ga naar Youtube gemeente Beverwijk