Vergadering Raadscommissie 10-09-2020

Home > Bestuur > Vergaderingen > Vergadering Raadscommissie

Vergadering Raadscommissie 10-09-2020

RSS
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Stadhuis Beverwijk
Tijd:19:30
Voorzitter:T.M.C. Hulscher

Uitnodiging voor de openbare vergadering van de Raadscommissie op donderdag 10 september 2020. De vergadering vindt plaats in de raadzaal van het Stadhuis van Beverwijk gelegen aan het Stationsplein 48, Beverwijk, aanvang 19:30 uur. I.v.m. de Coronavirus-maatregelen is de vergadering niet voor publiek toegankelijk. De vergadering is wel op de gebruikelijke wijze via de website te volgen.

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitenlijst en transcript

Bijgevoegde documenten

1 Opening en mededelingen.

2 (Nieuw) Rvs. Samenwerking verbinding A8-A9.

Aantekening:

Wethouder B.G.P. van den Berg wordt uitgenodigd dit agendapunt toe te lichten.

3 Rvs. Kadernota onderwijsachterstandenbeleid 2020-2023.

Aantekening:

Wethouder B.G.P. van den Berg wordt uitgenodigd dit agendapunt toe te lichten.

4 Rvs. Aansluiting regionale samenwerkingsverbanden bij Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties.

Aantekening:

Wethouder B.G.P. van den Berg wordt uitgenodigd dit agendapunt toe te lichten.

5 Rondvraag en Sluiting.

Aantekening:

Beverwijk, 26 augustus 2020.

Namens de voorzitter van de agendacommissie,

J.H.M. Schimmel,

plv. raadsgriffier.

N.B.: De stukken zijn te raadplegen via de website van de gemeente Beverwijk: www.beverwijk.nl . Burgers die niet over een Internetaansluiting beschikken, kunnen de stukken telefonisch opvragen bij de raadsgriffie, onder nummer 0251-256256. De stukken worden dan per post nagezonden.

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag    9.00 - 16.00
dinsdag      9.00 - 12.30
woensdag   9.00 - 16.00
donderdag  9.00 - 20.00 
vrijdag        9.00 - 16.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

Ga naar de Facebookpagina van de gemeente BeverwijkGa naar Twitteracccount gemeente Beverwijk

Ga naar Instagram gemeente Beverwijk 

 Ga naar Youtube gemeente Beverwijk