ZZS zijn stoffen die gezondheidsschade kunnen veroorzaken of slecht afbreken in het milieu. Stoffen die Tata Steel uitstoot en waarvoor ze maatregelen moeten treffen om dit terug te dringen. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied organiseert op dinsdag 24 mei een bijeenkomst over dit onderwerp in dorpshuis De Moriaan, Dorpsduinen 4, Wijk aan Zee, van 19.30 tot 21.00 uur (deur open om 19.15 uur). Hierbij gaan ze in op de maatregelen en hoe zij hier toezicht op houden. Ook lichten we deze avond het nieuwe geurbesluit toe, een besluit waarin het belang van de leefomgeving nadrukkelijk meegenomen is.

Bent u hierbij aanwezig?

Wilt u dit aan hun laten weten via tatasteel@odnzkg.nl en geef daarbij eventueel aan welke vragen u heeft, zodat zij zich goed kunnen voorbereiden.

Website Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied(externe link)

Wie heeft welke rol?

De provincie Noord-Holland is verantwoordelijk voor de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving (VTH) van de activiteiten die zich op en rond het Tata-terrein afspelen. Deze VTH-taken heeft de provincie belegd bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG). De gemeente Beverwijk draagt de eerste verantwoordelijkheid voor de volksgezondheid onder de inwoners.