Als u geen vast woonadres hebt, kunt u vaak geen post ontvangen. U kunt dan een briefadres aanvragen bij de gemeente. Een briefadres is een huisadres waar u uw post laat bezorgen. De hoofdbewoner van het briefadres is verplicht die post aan u door te geven.

  Hoe werkt het?

  Het aanvragen van een briefadres doet u bij de gemeente. U vraagt een briefadres aan bij de gemeente waarin het briefadres ligt. Geef hierbij aan waarom u een briefadres wilt. U kunt een briefadres aanvragen als aan de onderstaande voorwaarden voldoet:

  • u heeft (tijdelijk) geen woonadres
  • de hoofdbewoner (van het briefadres) is verplicht ervoor te zorgen dat de post u bereikt
  • het briefadres is in Nederland
  • u heeft een duidelijke reden voor de aanvraag

  Gaat de gemeente akkoord? Dan krijgt u alle post van de gemeente en andere overheidsinstanties op dit briefadres. Zorg er wel voor dat u uw briefadres ook aan andere instanties doorgeeft.

  Wat heb ik nodig?

  • een ingevuld formulier aanvraag briefadres
  • een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart)
  • een schriftelijke opgave van de reden waarom u een briefadres nodig hebt
  • een ondertekende schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner (briefadresgever)
  • een legitimatiebewijs van de hoofdbewoner (briefadresgever)

  Voorwaarden

  Aan de aanvraag voor briefadres zijn volgens de Wet BRP de volgende voorwaarden verbonden:

  • de briefadresnemer moet de redenen van het briefadres aangeven
  • de briefadresgever moet schriftelijk toestemming geven en een kopie van zijn identiteitsbewijs moet als bijlage worden bijgevoegd (artikel 2.45 Wet BRP)
  • geen langdurig verblijf hebben in het buitenland
  • bereikbaar zijn via het opgegeven adres

  Heeft deze informatie u geholpen?