Vanaf 19 september 2022 vindt weer een controle plaats op het bezit van honden.

Daarvoor huurt de gemeente controleurs in van het bedrijf Legitiem BV uit Velp. De controleurs komen bij een deel van de Beverwijkse huishoudens langs om het hondenbezit te inventariseren. Een hondenbezitter die geen belasting betaalt, kan ter plekke een aangiftebiljet invullen. De controleurs van Legitiem kunnen zich legitimeren.

Voor het bezit van een hond heft de gemeente Beverwijk belasting. Het aantal honden dat iemand bezit, bepaalt de hoogte van de aanslag. In 2022 was het tarief voor één hond € 73,20 per jaar. Voor iedere extra hond € 102,60.

  • De gemeenteraad stelt in november de nieuwe tarieven voor 2023 vast.

Als iemand een hond bezit, moet men daarvan aangifte doen bij de gemeente. Hondenbezitters die nog geen aangifte hebben gedaan, kunnen dit alsnog doen. Dat kan digitaal op de website digitaalloket.cocensus.nl(externe link). Men kan ook een aangifteformulier downloaden via www.cocensus.nl/beverwijk(externe link). Of dit formulier bestellen bij het Klant Contact Center via 0251-256 256