Maandag 19 april is op de Dorpsweide de beheer- en exploitatieovereenkomst tussen stichting Dorpswei en en de gemeente ondertekend. Wethouder Brigitte van den Berg tekende namens de gemeente. Philip van Noort en Evert Hoogewerf namens de stichting.

Met de Stichting Dorpswei Wijk aan Zee heeft de gemeente de afgelopen drie jaar een pilot uitgevoerd. Aanleiding voor de pilot was dat het onderhoud van de Dorpsweide en de activiteiten en parkeren op de Dorpsweide regelmatig onderwerp van gesprek waren en leidden tot veel ambtelijke inzet. Daarop is een pilot ontstaan waarbij overeengekomen is dat de Stichting Dorpswei alle inkomsten van de Dorpsweide ontvangt en in ruil daarvoor het onderhoud, beheer en exploitatie van de Dorpsweide op zich neemt inclusief een coördinerende en bemiddelende rol voor alle activiteiten. De inkomsten komen uit o.a. de verhuur voor het Meifestival, kofferbakmarkten en andere activiteiten en evenementen. 

De ervaringen met de pilot zijn positief geweest. Het uitbesteden van het beheer en onderhoud aan de stichting heeft bij zowel de gemeente als de stichting tot tevredenheid geleid. De lijnen in het dorp zijn kort en zowel beheer, onderhoud als parkeren worden naar tevredenheid uitgevoerd. Daarom wordt de pilot omgezet in en beheer- en exploitatie overeenkomst.

Voor de organisatie van het parkeren heeft Stichting Dorpswei Wijk aan Zee een overeenkomst met Stichting Actief Wijk Aan Zee (SaWaZ). Zij organiseren het parkeren op de Dorpsweide met inwoners van Wijk aan Zee op momenten dat het druk wordt en de andere parkeerplaatsen vol zijn. De inkomsten uit het parkeren worden verdeeld tussen de beide stichtingen. Stichting Dorpswei betaalt van deze inkomsten het onderhoud en SAWAZ organiseert activiteiten en evenementen voor en door Wijk aan Zee. Vanwege de toenemende lasten van zowel Stichting Dorpswei Wijk aan Zee als SAWAZ, hebben zij gezamenlijk het verzoek gedaan het tarief te mogen verhogen. Met ingang van dit seizoen zal de dagprijs voor het zomerparkeren €4,- bedragen. (voorheen was dat € 3,-).

Wethouder Van den Berg is erg trots op deze constructie. Ze noemt het ´een ultieme vorm van burgerparticpatie´. Op haar Facebookpagina zegt ze: ´Succes Stichting Dorpsweide. We weten zeker dat de parel van Wijk aan Zee bij jullie in goede handen is!´

We maakten een video die we o.a. deelden op onze Facebookpagina: