Het is nog niet bekend wanneer wij de nabetaling van € 500,- doen. Zodra dit bekend is, melden wij het op deze pagina. U hoeft hierover niet te bellen.


De prijzen van gas en elektra zijn flink gestegen. Huishoudens met een laag inkomen worden daardoor extra hard in hun portemonnee geraakt. Zij krijgen daarom een eenmalige tegemoetkoming van € 800,-. Dit bedrag is per 1 juli verhoogd met € 500,-. De totale tegemoetkoming energietoeslag € 1.300,- en bedoeld voor huishoudens met een inkomen van maximaal 120% van het sociale minimum.

 • Heeft u al een energietoeslag van € 800,- gekregen dit jaar? Dan hoeft u niets te doen. U krijgt vanzelf een nabetaling van € 500,-. Het is nog niet bekend wanneer u het geld ontvangt. 
   
 • Heeft u de energietoeslag aangevraagd, maar nog geen reactie gekregen? Kreeg u na het indienen van de aanvraag een ontvangstbevestiging? Dan is uw aanvraag goed binnengekomen. Wij laten u zo snel mogelijk weten of u de energietoeslag ontvangt. Door de grote drukte duurt het soms langer dan 8 weken voordat u ons besluit hoort. Onze excuses daarvoor. 
   
 • Hebben wij u laten weten dat u recht heeft op de energietoeslag, maar heeft u nog geen geld gekregen? Nadat u van ons een brief kreeg dat u recht heeft op de energietoeslag, betalen wij binnen 21 dagen uit. U krijgt eerst € 800,-. Daarna krijgt u vanzelf een nabetaling van € 500,-. U hoeft verder niets te doen. 

 

  Energietoeslag aanvragen

  U kunt de energietoeslag aanvragen tot 1 januari 2023. Zorg dat degene die de energierekening betaalt ook degene is die de toeslag aanvraagt. De toeslag wordt eenmaal per huishouden verstrekt.

   Wanneer krijg ik bericht over mijn aanvraag?

   We behandelen aanvraag zo snel mogelijk. Misschien vragen wij u om extra informatie. Wij laten u zo snel mogelijk weten of u de energietoeslag ontvangt. Normaal gesproken ontvangt u onze reactie binnen 8 weken. Het is nu zo druk, dat u soms iets langer op ons besluit moet wachten. Onze excuses daarvoor. 

   Nabetaling € 500,-

   Per 1 juli 2022 is het bedrag met € 500,- verhoogd naar totaal € 1300,-. Met dit extra geld kunt u een deel van uw energiekosten betalen.

   • Heeft u al een energietoeslag van € 800,- ontvangen dit jaar? Dan krijgt u vanzelf een nabetaling van € 500,-. U hoeft hier niets voor te doen.
   • Heeft u al wel een energietoeslag aangevraagd, maar nog niet ontvangen? Dan krijgt u, als u recht heeft op de toeslag, eerst € 800,-. Later krijgt u dan vanzelf een nabetaling van € 500,-

   Wanneer heb ik recht op energietoeslag?

   U heeft recht op de energietoeslag van de gemeente Beverwijk als u op 1 maart 2022:

   • 21 jaar of ouder bent;
   • in de gemeente Beverwijk woont;
   • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft;
   • een laag inkomen heeft.

   Wat is de inkomensnorm voor de energietoeslag?

   Om de energietoeslag te ontvangen, mag uw inkomen maximaal 120% van het sociale minimum zijn. Hoeveel dat is, hangt af van uw gezinssituatie:

   120% sociale minimum
    21 jaar tot AOW-leeftijdvanaf AOW-leeftijd
   Alleenstaand€ 1.310,05€ 1.455,67
   Samenwonend / getrouwd€ 1.871,50€ 1.971,05

   De genoemde bedragen zijn netto bedragen per maand, inclusief vakantiegeld.

   Bijstandsuitkering

   Ontvangt u een bijstandsuitkering? Dan ontvangt u de toeslag automatisch. U hoeft hiervoor zelf geen aanvraag te doen bij de gemeente. Tussen 1 mei 2022 en 1 juli 2022 wordt de toeslag gestort op uw rekening (of die van uw partner).

   Wanneer hoef ik de aanvraag niet in te vullen?

   U hoeft de aanvraag niet in te vullen als u:

   • op 1 maart 2022 een uitkering van de gemeente ontving: Participatiewet, IOAW, IOAZ of Bijstand voor zelfstandigen (BBZ).
   • op 1 maart 2022 bij uw AOW-pensioen een AIO-aanvulling van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) ontving.
   • in de periode 1 oktober 2021 tot 1 maart 2022 individuele inkomenstoeslag ontving, of een of meerdere minimaregelingen. Hieronder valt niet de deelname aan de collectieve zorgverzekering via Zorg en Zekerheid.

   U ontvangt de energietoeslag dan automatisch op uw rekening (of die van uw partner). Op 19 april of 10 mei 2022 is het bedrag automatisch aan u overgemaakt. Het kan ook zijn dat u een partner heeft en u beiden € 400,- heeft ontvangen.

   Heeft u na 10 mei 2022 nog geen energietoeslag ontvangen en voldoet u volgens u wel aan de voorwaarden voor de automatische toekenning? Neem dan contact op met het team Energietoeslag of met uw contactpersoon als u een uitkering ontvangt op grond van de Participatiewet via het Klant Contact Centrum op telefoonnummer 0251 - 256 256

   Welke gegevens heb ik nodig bij de aanvraag?

   U heeft uw DigiD nodig om het aanvraagformulier te ondertekenen. Heeft u nog geen DigiD? Vraag deze dan aan op de website van DigiD(externe link).

   Als uw gegevens nog niet bekend zijn, hebben we de volgende gegevens nodig bij uw aanvraag:

   • Een kopie van uw identiteitsbewijs en dat van uw eventuele partner. Wij zijn verplicht om uw identiteitsbewijs te controleren. Op de website van Rijksoverheid(externe link) vindt u informatie hoe u met de KopieID-app een veilige kopie maakt van uw identiteitsbewijs.
   • De gegevens van de bankrekening waarop de energietoeslag gestort moet worden. Bijvoorbeeld een bankafschrift of een kopie van de bankpas waarop uw rekeningnummer en tenaamstelling zijn.
   • Informatie over uw inkomen:
    • Heeft u een vast inkomen? Verstrek een kopie van een salarisstrook uit de maanden januari, februari of maart 2022.
    • Heeft u wisselende inkomsten? Verstrek een overzicht van de maanden januari, februari én maart 2022.
    • Bent u of eventueel uw partner zelfstandige met een eigen onderneming? Lever dan het jaarverslag 2021 en de BTW aangifte omzet eerste kwartaal 2022.
    • Heeft u overige inkomsten? Dan volstaat een bankafschrift over de maanden januari, februari en maart 2022.

   Wilt u meer weten over hoe de gemeente Beverwijk omgaat met uw persoonsgegevens? Bekijk dan de privacyverklaring.

   Wanneer bent u partner?

   U bent partners als u: 

   • getrouwd of geregistreerd partners bent;
   • op hetzelfde adres woont en:
    • samen een huishouden heeft;
    • ex-echtgenoten of ex-partners bent;
    • samen een kind heeft;
    • u het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend;
   • ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering.

   Hulp nodig?

   Heeft u hulp nodig bij het invullen van dit aanvraagformulier? Neem dan contact op met het Sociaal Team via 0251 50 80 50 of info@sociaalteambeverwijk.nl. U kunt ook terecht bij het Info- en Aanmeldpunt.

   Heeft deze informatie u geholpen?