De prijzen van gas en elektra zijn flink gestegen. Huishoudens met een laag inkomen worden daardoor extra hard in hun portemonnee geraakt. Zij krijgen daarom een eenmalige tegemoetkoming van € 800,-.

De tegemoetkoming geldt voor huishoudens met een inkomen van maximaal 120% van het sociale minimum. Huishoudens die op de peildatum van 1 maart 2022 al een uitkering ontvangen, hoeven de toeslag niet aan te vragen. Zij hebben dit bedrag automatisch ontvangen op 19 april 2022.

Tip! Zorg dat degene die de energierekening betaalt ook degene is die de toeslag aanvraagt. De toeslag wordt eenmaal per huishouden verstrekt.

Energietoeslag aanvragen

Excuus

Helaas kan door de drukte de termijnen niet bij iedereen gehaald worden. Heeft u na het invullen een ontvangstbevestiging ontvangen? Dan is uw aanvraag goed binnengekomen. Bij vragen kunt u altijd bellen naar 0251 256 256.

  Wanneer heb ik recht op energietoeslag?

  U heeft recht op de energietoeslag van de gemeente Beverwijk als u op 1 maart 2022:

  • 21 jaar of ouder bent;
  • in de gemeente Beverwijk woont;
  • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft;
  • een laag inkomen heeft.

  Wat is de inkomensnorm voor de energietoeslag?

  Om de energietoeslag te ontvangen, mag uw inkomen maximaal 120% van het sociale minimum zijn. Hoeveel dat is, hangt af van uw gezinssituatie:

  120% sociale minimum
   21 jaar tot AOW-leeftijdvanaf AOW-leeftijd
  Alleenstaand€ 1.310,05€ 1.455,67
  Samenwonend / getrouwd€ 1.871,50€ 1.971,05

  De genoemde bedragen zijn netto bedragen per maand, inclusief vakantiegeld.

  Bijstandsuitkering

  Ontvangt u een bijstandsuitkering? Dan ontvangt u de toeslag automatisch. U hoeft hiervoor zelf geen aanvraag te doen bij de gemeente. Tussen 1 mei 2022 en 1 juli 2022 wordt de toeslag gestort op uw rekening (of die van uw partner).

  Wanneer hoef ik de aanvraag niet in te vullen?

  U hoeft de aanvraag niet in te vullen als u:

  • op 1 maart 2022 een uitkering van de gemeente ontving: Participatiewet, IOAW, IOAZ of Bijstand voor zelfstandigen (BBZ).
  • op 1 maart 2022 bij uw AOW-pensioen een AIO-aanvulling van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) ontving.
  • in de periode 1 oktober 2021 tot 1 maart 2022 individuele inkomenstoeslag ontving, of een of meerdere minimaregelingen.

  U ontvangt de energietoeslag dan automatisch op uw rekening (of die van uw partner). Op 19 april of 10 mei 2022 is het bedrag automatisch aan u overgemaakt. Het kan ook zijn dat u een partner heeft en u beiden € 400,- heeft ontvangen.

  Heeft u na 10 mei 2022 nog geen energietoeslag ontvangen en voldoet u volgens u wel aan de voorwaarden voor de automatische toekenning? Neem dan contact op met het team Energietoeslag of met uw contactpersoon als u een uitkering ontvangt op grond van de Participatiewet via het Klant Contact Centrum op telefoonnummer 0251 - 256 256

  Welke gegevens heb ik nodig bij de aanvraag?

  U heeft uw DigiD nodig om het aanvraagformulier te ondertekenen. Heeft u nog geen DigiD? Vraag deze dan aan op de website van DigiD.

  Als uw gegevens nog niet bekend zijn, hebben we de volgende gegevens nodig bij uw aanvraag:

  • Een kopie van uw identiteitsbewijs en dat van uw eventuele partner. Wij zijn verplicht om uw identiteitsbewijs te controleren. Op de website van Rijksoverheid vindt u informatie hoe u met de KopieID-app een veilige kopie maakt van uw identiteitsbewijs.
  • De gegevens van de bankrekening waarop de energietoeslag gestort moet worden. Bijvoorbeeld een bankafschrift of een kopie van de bankpas waarop uw rekeningnummer en tenaamstelling zijn.
  • Informatie over uw inkomen:
   • Heeft u een vast inkomen? Verstrek een kopie van een salarisstrook uit de maanden januari, februari of maart 2022.
   • Heeft u wisselende inkomsten? Verstrek een overzicht van de maanden januari, februari én maart 2022.
   • Bent u of eventueel uw partner zelfstandige met een eigen onderneming? Lever dan het jaarverslag 2021 en de BTW aangifte omzet eerste kwartaal 2022.
   • Heeft u overige inkomsten? Dan volstaat een bankafschrift over de maanden januari, februari en maart 2022.

  Wilt u meer weten over hoe de gemeente Beverwijk omgaat met uw persoonsgegevens? Bekijk dan de privacyverklaring.

  Wanneer bent u partner?

  U bent partners als u: 

  • getrouwd of geregistreerd partners bent;
  • op hetzelfde adres woont en:
   • samen een huishouden heeft;
   • ex-echtgenoten of ex-partners bent;
   • samen een kind heeft;
   • u het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend;
  • ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering.

  Wanneer krijg ik bericht over mijn aanvraag?

  We behandelen aanvraag zo snel mogelijk. Misschien vragen wij u om extra informatie. Wij laten u zo snel mogelijk weten of u de energietoeslag ontvangt. U ontvangt onze reactie in ieder geval binnen 8 weken.

  Hulp nodig?

  Heeft u hulp nodig bij het invullen van dit aanvraagformulier? Neem dan contact op met het Sociaal Team via 0251 50 80 50 of info@sociaalteambeverwijk.nl. U kunt ook terecht bij het Info- en Aanmeldpunt.

  Heeft deze informatie u geholpen?