De prijzen van gas en elektra zijn flink gestegen. Huishoudens met een laag inkomen worden daardoor extra hard in hun portemonnee geraakt. Ook in 2023 kunnen zij daarom een eenmalige tegemoetkoming van € 1.300,- aanvragen. Deze toeslag is bedoeld voor huishoudens met een inkomen van maximaal 120% van het sociale minimum.

 • Het is niet meer mogelijk om de energietoeslag voor het jaar 2022 aan te vragen.
 • Het aanvragen van de eenmalige energietoeslag 2023 is nog niet mogelijk. Daarvoor wachten we nog op wetgeving vanuit het Rijk.
 • Wij proberen de toeslag 2023 automatisch naar u over te maken.
 • Houd deze website in de gaten voor de meest actuele informatie.

Energietoeslag 2023

Het ministerie heeft aangekondigd te werken aan een Wet energietoeslag 2023. Het is nog onduidelijk hoe deze wet eruit gaat zien en wanneer hier vanuit het ministerie over wordt gecommuniceerd. Wij kunnen daarom ook nog niet aangeven vanaf wanneer de energietoeslag voor 2023 kan worden aangevraagd. U kunt hiervoor onze de website en social media in de gaten houden.

Financiële hulp nodig?

Lukt het u, door bijvoorbeeld de hoge energieprijzen, niet meer om rond te komen? Heeft u financiële hulp nodig? Bezoek onze pagina Hulp bij schulden

Wanneer krijg ik bericht over mijn aanvraag?

We behandelen aanvraag zo snel mogelijk. Misschien vragen wij u om extra informatie. Wij laten u zo snel mogelijk weten of u de energietoeslag ontvangt. Normaal gesproken ontvangt u onze reactie binnen 8 weken. Het is nu zo druk, dat u soms iets langer op ons besluit moet wachten. Onze excuses daarvoor. 

Wanneer heb ik recht op energietoeslag?

U heeft recht op de energietoeslag van de gemeente Beverwijk als u op 1 maart 2022:

 • 21 jaar of ouder bent;
 • in de gemeente Beverwijk woont;
 • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft;
 • een laag inkomen heeft.

Wat is de inkomensnorm voor de energietoeslag?

Om de energietoeslag te ontvangen, mag uw inkomen maximaal 120% van het sociale minimum zijn. Hoeveel dat is, hangt af van uw gezinssituatie:

21 jaar tot AOW-leeftijd

Vanaf AOW-leeftijd

Alleenstaand/alleenstaande ouder

€ 1.310,05

€ 1.455,67

Samenwonend/gehuwd

€ 1.871,50

€ 1.971,05

De genoemde bedragen zijn netto bedragen per maand, inclusief vakantiegeld.

peildatum 1 maart 2022

Wanneer hoef ik de aanvraag niet in te vullen?

U hoeft de aanvraag niet in te vullen als u:

 • op 1 maart 2022 een uitkering van de gemeente ontving: Participatiewet, IOAW, IOAZ of Bijstand voor zelfstandigen (BBZ).
 • op 1 maart 2022 bij uw AOW-pensioen een AIO-aanvulling van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) ontving.
 • in de periode 1 oktober 2021 tot 1 maart 2022 individuele inkomenstoeslag ontving, of een of meerdere minimaregelingen. Hieronder valt niet de deelname aan de collectieve zorgverzekering via Zorg en Zekerheid.

U ontvangt de energietoeslag dan automatisch op uw rekening (of die van uw partner). Op 19 april of 10 mei 2022 is het bedrag automatisch aan u overgemaakt. Het kan ook zijn dat u een partner heeft en u beiden € 400,- heeft ontvangen.

Heeft u na 10 mei 2022 nog geen energietoeslag ontvangen en voldoet u volgens u wel aan de voorwaarden voor de automatische toekenning? Neem dan contact op met het team Energietoeslag of met uw contactpersoon als u een uitkering ontvangt op grond van de Participatiewet via het Klant Contact Centrum op telefoonnummer 0251 - 256 256

Welke gegevens heb ik nodig bij de aanvraag?

U heeft uw DigiD nodig om het aanvraagformulier te ondertekenen. Heeft u nog geen DigiD? Vraag deze dan aan op de website van DigiD(externe link).

Als uw gegevens nog niet bekend zijn, hebben we de volgende gegevens nodig bij uw aanvraag:

 • Een kopie van uw identiteitsbewijs en dat van uw eventuele partner. Wij zijn verplicht om uw identiteitsbewijs te controleren. Op de website van Rijksoverheid(externe link) vindt u informatie hoe u met de KopieID-app een veilige kopie maakt van uw identiteitsbewijs.
 • De gegevens van de bankrekening waarop de energietoeslag gestort moet worden. Bijvoorbeeld een bankafschrift of een kopie van de bankpas waarop uw rekeningnummer en tenaamstelling zijn.
 • Informatie over uw inkomen:
  • Heeft u een vast inkomen? Verstrek een kopie van een salarisstrook uit de maanden januari, februari of maart 2022.
  • Heeft u wisselende inkomsten? Verstrek een overzicht van de maanden januari, februari én maart 2022.
  • Bent u of eventueel uw partner zelfstandige met een eigen onderneming? Lever dan het jaarverslag 2021 en de BTW aangifte omzet eerste kwartaal 2022.
  • Heeft u overige inkomsten? Dan volstaat een bankafschrift over de maanden januari, februari en maart 2022.

Wilt u meer weten over hoe de gemeente Beverwijk omgaat met uw persoonsgegevens? Bekijk dan de privacyverklaring.

Wanneer bent u partner?

U bent partners als u: 

 • getrouwd of geregistreerd partners bent;
 • op hetzelfde adres woont en:
  • samen een huishouden heeft;
  • ex-echtgenoten of ex-partners bent;
  • samen een kind heeft;
  • u het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend;
 • ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering.

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met de nabetaling?

Neem dan eerst contact op met het Klant Contact Centrum via 0251-256256. Bent u het dan alsnog niet eens met de nabetaling, dan kunt u een brief schrijven. Zo’n brief heet een bezwaarschrift. Het bezwaarschrift moet u binnen 6 weken naar de gemeente sturen, gerekend vanaf één dag nadat het besluit is verstuurd of overhandigd. U richt het bezwaarschrift aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beverwijk, Postbus 450, 1940 AL Beverwijk. U kunt alleen een bezwaarschrift schrijven als het besluit gevolgen voor u heeft.

Wat schrijft u in ieder geval in het bezwaarschrift?

 • Uw naam + volledige adres
 • De datum
 • Uw handtekening
 • Een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
 • Een uitleg waarom u bezwaar maakt.

Voorlopige voorziening aanvragen

Als u bezwaar maakt, blijft het besluit geldig. Kunt u aantonen dat het besluit meteen grote gevolgen voor u heeft? Dan kunt u de voorzieningenrechter vragen om een voorlopige voorziening. De voorzieningenrechter kan dan beslissen dat het besluit nog niet mag ingaan.

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig bij het invullen van dit aanvraagformulier? Neem dan contact op met het Sociaal Team via 0251 50 80 50 of info@sociaalteambeverwijk.nl. U kunt ook terecht bij het Info- en Aanmeldpunt.

Heeft deze informatie u geholpen?