Vanaf 1 februari 2021 moeten ondernemers een vergunning aanvragen om op het Midi Center te kunnen ondernemen. Dit is op grond van art. 2:65b van de APV. Vraag u exploitatievergunning om te ondernemen op het Midi Center aan via deze webpagina.

Exploitatievergunning

Met dit vergunningsstelsel kunnen we onder andere een Bibob-toets uitvoeren bij gevestigde bedrijven en nieuwe bedrijven. De toets beoordeelt de integriteit van het bedrijf. Zo voorkomen we dat we criminele activiteiten faciliteren. En daarnaast beschermen we de concurrentiepositie van bonafide ondernemingen. Nieuwe ondernemers kunnen vanaf de invoering van de vergunningsplicht niet starten zonder een vergunning. Bestaande ondernemers ontvangen van ons een brief waarin staat wanneer ze de vergunning moeten aanvragen.

Bestuurlijke rapportages

We hebben de vergunningsplicht ingesteld naar aanleiding van de bestuurlijke rapportages die we eerder dit jaar hebben ontvangen van de Landelijke Recherche van de Landelijke Eenheid. In deze bestuurlijke rapportages stonden aanwijzingen voor ondergronds bankieren / witwassen. Deze aanwijzingen komen voort uit een groot onderzoek naar ondergronds bankieren waarin politie, Openbaar Ministerie en de gemeente met elkaar samenwerken. In september 2019 en februari 2020 zijn hier twee grootscheepse acties voor geweest.

Ondergronds bankieren is het internationaal verplaatsen van criminele opbrengsten. Voor ondergronds bankieren wordt misbruik gemaakt van een traditioneel systeem waarbij geld internationaal wordt verplaatst zonder dit fysiek te verplaatsen. Aanvankelijk werd dit systeem gebruikt door migranten die geld wilden versturen naar hun familie in landen waar geen goed financieel systeem gehanteerd werd. Deze vorm is genaamd hawala bankieren. Het principe van ondergronds bankieren is gebaseerd op dit systeem, maar dus absoluut niet hetzelfde als hawala bankieren.

Aanpak ondermijning

Het vergunningstelsel vormt naast de sluiting van panden, voorlichting aan verhuurders en knock and talk door handhaving onderdeel van een brede bestuurlijke aanpak van ondermijning in het gebied. In alle gevallen om een veilig ondernemersklimaat te creëren voor bonafide ondernemers en onderneming. In de aanpak ondermijning werken wij onder andere samen met de politie en het OM. Onderling is er tussen de ketenpartners goed contact in een fijne samenwerking.