Rijkswaterstaat voert vanaf maandagavond 22 mei tot en met zaterdag 29 juli herstelwerkzaamheden uit aan de Velsertraverse. Voor weggebruikers betekent dit mogelijk veel extra reistijd op drukke momenten. We hebben de belangrijkste vragen over deze verkeerssituatie op een rij gezet.

Wat is de Velsertraverse?

De Velsertraverse is een combinatie van infrastructuur bestaande uit verbindingswegen en viaducten. Deze infrastructuur sluit de A22 aan op het onderliggende wegennet. Het deel dat wordt hersteld betreft het viaduct dat over het spoor loopt, op de toegangsweg tussen Beverwijk en Velsen-Noord. De in 1957 geopende Velsertraverse ligt in Gemeente Velsen en maakt onderdeel uit van de autoweg N197.

De N197 is een provinciale weg. Waarom is de Velsertraverse van Rijkswaterstaat? 

De Velsertraverse is onderdeel van de toe- en afritten van de A22 en tevens een onderdeel van het systeem Velsertunnel. Daarmee is het in beheer bij RWS.

Welke werkzaamheden voert Rijkswaterstaat uit?

Het viaduct dat wordt hersteld bestaat uit een zuidelijk en noordelijk deel. Rijkswaterstaat tilt de dekken van de twee viaducten op, verwijdert de oude opleggingen, doet aan constructief betonherstel, plaatst nieuwe opleggingen en laat het dek weer zakken. De eerste vijf weken wordt het zuidelijk deel aangepakt. De tweede vijf weken het noordelijk deel.

Wanneer worden de werkzaamheden uitgevoerd?

De werkzaamheden vinden plaats tussen maandag 22 mei (vanaf 23.00 uur 's avonds) en zaterdag 29 juli 2023.

Gaat de Velsertunnel dicht?

Nee, de Velsertunnel blijft in beide richtingen open. Het is alleen niet mogelijk om de tunnel in te rijden via de N197 vanuit de richting Beverwijk en Velsen-Noord.

Gaat de Velsertraverse helemaal dicht?

Nee, verkeer naar Velsen-Noord en Beverwijk blijft mogelijk via de Velsertraverse vanuit de Velsertunnel en de Parallelweg. Let wel op: de Velsertraverse is niet bereikbaar via de afrit 2 Beverwijk op de A22 vanuit de richting Alkmaar, want die afrit is afgesloten om de doorstroom van het verkeer over de Velsertraverse te versoepelen.

Hoe wordt het verkeer omgeleid?

De werkzaamheden leveren verkeershinder op voor verkeer uit Velsen-Noord en Beverwijk. Dit verkeer kan niet via de Velsertraverse naar de Velsertunnel (A22). Verkeer wordt omgeleid via de N197 westelijk om Beverwijk heen naar aansluiting Heemskerk op de A9.  Verkeer naar Velsen-Noord en Beverwijk moet rekening houden met de afsluiting van afrit 2 Beverwijk op de A22. Verkeer vanaf de meubelboulevard naar Velsen-Noord en Beverwijk heeft geen last van de werkzaamheden.

Vrachtverkeer uit Velsen-Noord en Beverwijk (zuidelijke bedrijventerreinen) wordt omgeleid via de Concordiastraat, Wijkermeerweg, Basisweg en Lijndenweg in de richting van de A22. Om weggebruikers een alternatieve route in de richting van Amsterdam te bieden, stelt Rijkswaterstaat tijdelijk de calamiteitenbogen van de A22 naar de snelweg A9 open. Hierdoor kan verkeer op de Velsertraverse ook rechtdoor en via de A22 en de A9 richting Amsterdam rijden.

Hoe zit het nou precies met de Viaductweg?

De Viaductweg is gewoon open. Deze kleine tunnel naast het station van Beverwijk was de eerste anderhalve week dicht vanaf de Wijckermolen in de richting van de Parallelweg voor alle verkeer behalve voetgangers, (brom)fietsers, taxi's, OV-bussen en nood- en hulpdiensten. Op donderdag 1 juni 2023 is besloten om de Viaductweg per direct weer helemaal open te stellen voor alle verkeer. Rijkswaterstaat en Gemeente Beverwijk hebben dit in overleg besloten om de veiligheid en doorstroom te verbeteren.

De tijdelijke afsluiting was bedoeld om de verkeersdrukte te reguleren die is ontstaan door het herstelwerk aan de Velsertraverse. Bussen, taxi’s en hulp- en nooddiensten mochten er wel doorheen. Ondanks bebording en verkeersregelaars overtraden veel andere weggebruikers de regels en reden toch door de Viaductweg in de richting van de meubelboulevard. Dit leverde veel gevaarlijke situaties op, met name voor het overstekende langzame verkeer (voetgangers en (brom)fietsers).

Kaart met omleidingen door werkzaamheden aan viaduct Velsertraverse

Hoe zit het precies met de speciale parkeerplaats bij De Bazaar?

Tijdens de werkzaamheden aan de Velsertraverse kunnen mensen die werken in Beverwijk of de stad willen bezoeken op werkdagen de hele dag gratis gebruik maken van het parkeerterrein P5 van De Bazaar. Dit is Rijkswaterstaat overeengekomen na gesprekken met De Bazaar en Gemeente Beverwijk.

De inzet van parkeerterrein P5 is bedoeld om werknemers en bezoekers gedurende de werkzaamheden te stimuleren om niet de stad in en uit te rijden. Vanaf het parkeerterrein kun je het centrum van Beverwijk te voet binnen tien minuten bereiken. Het terrein bevat 336 parkeerplaatsen en is gratis te gebruiken op werkdagen. Het adres van P5 is Parallelweg 87 in Beverwijk.

Waarom worden de werkzaamheden nu uitgevoerd en niet in de zomer?

Beschikbaarheid van het specialistische uitvoeringsmaterieel is beperkt en moet worden ingepland. Het materieel is later dit jaar niet beschikbaar.

Betreffen de werkzaamheden definitief herstel of zijn het overbruggende werkzaamheden tot definitief herstel in de toekomst?

De werkzaamheden zijn bedoeld als definitief herstel.

Hoe lang kan het viaduct mee na de werkzaamheden?

Het viaduct krijgt hiermee weer een theoretische minimale levensduur van 30 jaar.

Waarom heeft alleen verkeer vanuit Velsen-Noord en Beverwijk last van het werk en niet het verkeer naar Velsen-Noord en Beverwijk?

Al het verkeer Beverwijk in wordt gefaciliteerd (dit heeft ook te maken met de bussen en het nabijgelegen ziekenhuis). Het verkeer Beverwijk uit wordt omgeleid. Beide verkeersstromen hebben wel last omdat verkeer Velsen-Noord en Beverwijk in wel te maken krijgt met versmalde rijstroken, een afgesloten afrit 2 Beverwijk en vertraging door hinder van de werkzaamheden.

Hoeveel extra reistijd verwacht Rijkswaterstaat door de werkzaamheden?

Afhankelijk van het tijdstip zal dit variëren tussen de 15 en 30 minuten.

Waarom zijn er ook verkeersmaatregelen op wegen die heel ver van de Velsertraverse af liggen?

Op grotere afstand wordt er een adviesroute aangegeven om het verkeer beter te verdelen over het netwerk. Hiermee willen we het verkeer niet in de omgeving van de werkzaamheden bij de Velsertraverse laten rijden.

Hoe kan ik zien of het nu druk of rustig is op de omleidingsroute?

Via uw eigen navigatiesysteem. Op de omleidingsroute staan ook digitale informatieborden die verwachte reistijden en advies aangeven.

Hoe groot is de kans dat de herstelwerkzaamheden uitlopen?

Die kans is erg klein. Mogelijke uitloop is al meegenomen in de planning.

Zorgt Rijkswaterstaat voor compensatie aan bewoners en/of bedrijven?

Mocht u van mening zijn recht te hebben op een compensatie dan kunt u hiervoor een verzoek indienen via bijgaande link: Nadeelcompensatie Rijkswaterstaat(externe link).

Als dit klaar is, zijn we dan de komende tijd af van grote werkzaamheden aan de A22, A9, tunnels enzovoort?

Er staan voor de tunnels nog altijd werkzaamheden gepland in de nacht voor het reguliere onderhoud. Voor de Velsertunnel staat er ook nog een weekendafsluiting gepland.

Waarom is de afrit 2 Beverwijk op de A22 afgesloten?

Afrit Beverwijk is dicht om de doorstroming op het kruispunt bij de Velsertraverse beter te laten verlopen. Het stoplicht staat hier uit om de verkeersstroom vanuit de meubelboulevard te faciliteren.

Voor het vrachtverkeer en bussen is er een extra omleiding via de Concordiastraat. Is dat een verplichte omleidingsroute of mogen de bussen ook door Beverwijk en Heemskerk?

Advies voor vrachtverkeer en bussen is om route te nemen via Concordiastraat. De andere route is langer voor bedrijven uit Velsen-Noord.

Nu zijn er dubbele rijbanen naar Beverwijk vanaf de A22. Is dat gedurende die werkzaamheden ook het geval: altijd twee rijbanen naar Beverwijk?

De eerste vijf weken wel. De tweede vijf weken niet. Dan wordt namelijk het noordelijke viaduct aangepakt. Verkeer maakt dan een slinger naar het zuidelijke viaduct dat de eerste vijf weken hersteld is. Dan is er één rijbaan beschikbaar.

Is het nog steeds mogelijk om vanaf de meubelboulevard de Velsertunnel in te rijden?

Ja, de toerit naar de A22 Velsertunnel blijft open.

Stelt Rijkswaterstaat de sluizenroute open tijdens de werkzaamheden?

Nee, de sluizenroute wordt niet permanent open gesteld, omdat de route op dit moment niet veilig is om langzaam verkeer en autoverkeer te combineren. Wel wil Gemeente Velsen een proef gaan doen door de sluizenroute tijdens de werkzaamheden vijf keer twee uur open te stellen voor autoverkeer.  

Zet Rijkswaterstaat een extra pont in over het Noordzeekanaal?

Nee, er wordt geen extra pont ingezet over het Noordzeekanaal. De capaciteit van de pont is niet voldoende om een bijdrage te leveren aan de beperking van de hinder.

Wordt het project HOV-busbaan na het herstel weer opgepakt?

Na herstel kan het viaduct de HOV-busbaan constructief aan. De provincie Noord-Holland is initiatiefnemer van dit project voor hoogwaardig openbaar vervoer.

Wat is de aanleiding voor de herstelwerkzaamheden?

De viaducten zijn constructief onderzocht ten behoeve van het project om een provinciale busbaan aan te leggen. Hierbij is in een eerste verkenning geconstateerd dat de viaducten de grenzen van de constructieve veiligheid hebben bereikt. Ook is vastgesteld dat de opleggingen niet meer functioneel zijn.

Wanneer is geconstateerd dat er scheuren in het viaduct zaten?

Tijdens inspecties in 2021. Vervolgens is er begin 2022 aan beide zijden van de Velsertraverse een rijbaan afgesloten. Na de werkzaamheden zullen deze rijbanen weer open gaan voor het verkeer, waardoor er een betere permanente doorstroming komt.

Waaruit bestaat de communicatiestrategie van Rijkswaterstaat en de gemeente?

We roepen bewoners, bezoekers en ondernemers in de eerste plaats op om fietsvervoer, OV of thuiswerken serieus te overwegen in de tien weken dat het werk aan de Velsertraverse plaatsvindt. Voor wie er niet aan ontkomt om met de auto te reizen, willen we de stremmingen en omleidingen zo duidelijk mogelijk maken, zodat mensen de voor hen beste alternatieve route kunnen bepalen. Dit doen we door alle mediakanalen in te zetten die we tot onze beschikking hebben. Rijkswaterstaat gaat ook gericht adverteren en zorgen voor toegespitste verkeersinformatie. Laten we er samen het beste van maken!