Onderzoek van GGD Kennemerland wijst uit: Eenzaamheid toegenomen onder volwassenen

De eenzaamheid onder volwassen inwoners van Kennemerland is de laatste vier jaar toegenomen: in 2016 voelde 39% zich eenzaam, in 2020 was dat gegroeid naar 45%. Bij 65-plussers bleef eenzaamheid ongeveer gelijk met 49%. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Gezondheidsmeter 2020’ van GGD Kennemerland, dat elke vier jaar uitgevoerd wordt onder inwoners van 18 jaar en ouder.

De Gezondheidsmeter 2020 is een breed landelijk onderzoek van GGD’en in samenwerking met het RIVM en het CBS. In opdracht van de gemeenten monitort de GGD periodiek de gezondheid van de bevolking en signaleert de GGD waar verbetering mogelijk is. GGD Kennemerland publiceert vandaag de cijfers per gemeente en de cijfers van de onderwerpen die in de regio een rol spelen. In het najaar van 2020 deden ruim 18.600 inwoners van onze regio mee met dit vragenlijstonderzoek. De GGD en de gemeenten gaan in gesprek over de cijfers om te kijken wat nodig is om de gezondheid en het welzijn van inwoners te verbeteren. De GGD adviseert en ondersteunt gemeenten hierbij.

Kijk voor alle informatie over het onderzoek op de website van de GGD Kennemerland