Inwoners van de IJmond ervaren laatste jaren meer overlast door stof, roet en rook en zijn bezorgder over eigen gezondheid.

Inwoners van IJmondgemeenten ervaren de laatste jaren meer overlast van stof, rook en roet afkomstig van de (basismetaal) industrie en zijn bezorgder over hun woonsituatie. Dit en meer blijkt uit een reeks van drie gezondheidsonderzoeken die GGD Kennemerland en het RIVM afgelopen 12 jaar uitvoerden. GGD Kennemerland adviseert de uitstoot te verminderen en adviseert het beleid om de luchtkwaliteit te verbeteren onverminderd voort te zetten.

Uit de onderzoeken blijkt dat de kwaliteit van de lucht dichtbij het Tata-Steel terrein nog steeds minder goed is dan in gebieden verder weg. Ook al is de uitstoot gedaald en is de kwaliteit van de lucht in heel Nederland beter geworden. Dankzij meetpunten in de gemeenten is het mogelijk geweest de luchtkwaliteit te onderzoeken. Mensen dichtbij het Tata Steel-terrein hebben meer overlast van de industrie gekregen en zijn bezorgder over hun eigen gezondheid. Waar mensen in de hele GGD-regio Kennemerland zich gezonder zijn gaan voelen, is dat percentage dichtbij de industrie juist gedaald.

In de gebieden dichtbij het Tata-Steel terrein hebben mensen een hoger risico op chronische aandoeningen zoals luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten en een hoge bloeddruk.

Website GGD Kennemerland(externe link)