De coronacrisis heeft ieders leven beïnvloed. GGD Kennemerland brengt daarom de gevolgen in kaart van de coronaperiode op de gezondheid, leefstijl en welzijn van inwoners van 18 jaar en ouder. Dat doet de GGD met een landelijk vragenlijstonderzoek: de GGD Gezondheidsmonitor 2022. Heb je ook een uitnodigingsbrief gehad om mee te doen? Vul dan de vragenlijst in.

Extra meting

De GGD Gezondheidsmonitor 2022 is een groot vragenlijstonderzoek naar de gezondheid, de leefstijl en het welzijn van inwoners van 18 jaar en ouder. Alle GGD’en in Nederland voeren dit onderzoek tegelijkertijd uit, samen met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De GGD’en voeren de Gezondheidsmonitor normaal eens per vier jaar uit. De laatste keer was in 2020. Maar bij rampen en crises zoals de coronacrisis is het extra belangrijk om de gezondheidssituatie te volgen. Daarom doen ze nu een extra meting, waarbij ze ook kijken naar de gevolgen van de coronaperiode.

Deelname

In GGD-regio Kennemerland ontvangen bijna 24.000 inwoners van 18 jaar en ouder vanaf 16 september een uitnodigingsbrief. Zij zijn willekeurig door het CBS geselecteerd om mee te doen aan het onderzoek. Samen vormen zij een goede afspiegeling van de bevolking. Om een goed beeld te krijgen van de gezondheidssituatie, is het belangrijk dat zo veel mogelijk mensen mee doen die een uitnodiging hebben gehad.

Mee doen is vrijwillig en kan door een vragenlijst in te vullen. Dit kan online of schriftelijk. De vragenlijst bevat vragen over verschillende onderwerpen zoals gezondheid, welzijn, leefstijl, participatie en corona. De vragenlijst is tot begin december in te vullen. 

Resultaten

De resultaten van de Gezondheidsmonitor worden medio 2023 bekend gemaakt via de website www.gezondheidsatlaskennemerland.nl(externe link). Gemeenten en het rijk gebruiken de resultaten als basis voor hun gezondheidsbeleid. Zo kunnen ze kijken wat nodig is om de gezondheid en het welzijn van de inwoners te verbeteren. 

Meer informatie

Meer informatie over de Gezondheidsmonitor en de bijbehorende privacyverklaring is te vinden op www.ggdkennemerland.nl/gezondheidsmonitor(externe link)