Per 1 november is het winterseizoen gestart. Natuurlijk willen we niet verrast worden door plotseling optredende vrieskou, sneeuw of ijzel. Daarom zijn de medewerkers van gemeente Beverwijk, HVC en de zoutmeesters in staat van paraatheid. De zoutvoorraad is op peil, de machines geolied en de zoutbakken zijn weer geplaatst en gevuld.

Ook in uw buurt kunt u zo’n zoutbak aantreffen. Denkt u; ik wil wel helpen om mijn buurt veilig te houden? Geeft u zich dan op via de gemeente, telefoonnummer 0251-256256 en vraag naar team openbare ruimte. Wij brengen u in contact met de zoutmeester in uw buurt. Wij en uw buurtgenoten zijn blij met uw hulp.

Wij hebben enkele tips voor bewoners om de gladheid op het trottoir te lijf te gaan, deze zijn: 

  • bij sneeuw is beter eerst te vegen en daarna – zonodig – te strooien;
  • veeg de sneeuw naar een plek waar niemand er last van heeft;
  • houdt bij het vegen goten en rioolputten vrij van sneeuw;
  • denk aan het milieu: maak matig gebruik van strooizout;
  • strooi vooral op plekken waarover gelopen of gereden wordt;
  • strooi zand om een dikke ijslaag begaanbaar te maken.

Gladheidsbestrijding