Het is verboden een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2.40 meter op wegen binnen de bebouwde kom en in recreatiegebieden van de gemeente te parkeren. Het verbod is van toepassing voor 08:00 uur en na 18:00 uur op werkdagen en in het gehele weekend. Het verbod geldt niet aan de Ringvaartweg ,de Industrieweg en de Randweg (behalve op zaterdag en zondag dan geldt het verbod wel). Het verbod geldt verder ook niet voor de Zuiderkade en het parkeerterrein Rijckert Aertszweg te Wijk aan Zee.

Voertuig te koop zetten

U mag een voertuig alleen te koop aanbieden op door de gemeente aangewezen plaatsen.

Heeft deze informatie u geholpen?