Het is verboden een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2.40 meter op wegen binnen de bebouwde kom en in recreatiegebieden van de gemeente te parkeren. Het verbod is van toepassing voor 08:00 uur en na 18:00 uur op werkdagen en in het gehele weekend. Het verbod geldt niet in het industriegebied of op de Rijckert Aertszweg te Wijk aan Zee.

Voor sommige plaatsen hebben u een ontheffing nodig, als bijvoorbeeld de veiligheid en het gebruik van de weg hierdoor slechter worden. Hier zijn kosten aan verbonden. U kunt de ontheffing aanvragen op de pagina verkeersontheffingen.

Hoelang duurt het?

Wees op tijd met aanvragen. Wij hebben maximaal 8 weken de tijd om dit te regelen.

Voertuig te koop zetten

U mag een voertuig alleen te koop aanbieden op door de gemeente aangewezen plaatsen.

Heeft deze informatie u geholpen?