Vanaf vandaag is de website ikwilvervoer.nl online in Noord-Holland. Daarop is informatie te vinden over het aanvullend vervoer in de regio. De vermeldingen op de website zijn de start van meer samenwerking in aanvullend vervoer.

Initiatiefnemer RegioRijder

Initiatiefnemer van de bijeenkomst was RegioRijder, verantwoordelijk voor het Wmo- en leerlingenvervoer in de gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Velsen, Bloemendaal, Zandvoort, Heemstede, Haarlem en Haarlemmermeer.

Om de inwoners in de regio zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn vinden de samenwerkende gemeenten het van belang dat vervoerders elkaar kunnen vinden en kennis delen waar mogelijk. In deze eerste bijeenkomst is kennis gemaakt en hebben alle aanwezigen inzicht gekregen in elkaars activiteiten. Daarmee is de basis gelegd voor verder contact tussen alle aanwezigen.  

1600 ritten per dag

Gezamenlijk voeren de vervoerders in de regio zo’n 1600 ritten per dag uit. Gereden door vrijwilligers en taxidiensten. Er zijn grote verschillen tussen de vrijwilligersvervoersdiensten. De meeste rijden in de eigen en direct omliggende gemeenten. Door zeer verschillende financiering lopen de tarieven voor een rit uiteen. Buurtbussen rijden volgens dienstregelingen, andere diensten rijden met eigen personenauto’s, maar ook met rolstoelbussen en één biedt zelfs liggend ziekenvervoer. Veel vrijwilligers kennen hun reizigers en bieden daardoor meer dan vervoer alleen, ze kunnen vaak meer tijd nemen om te helpen.