Het voorlopig Ontwerp voor de rotonde Warande-Zeestraat is opgesteld. En klaar om gepresenteerd te worden. Inwoners kunnen van 18 januari tot en met 12 februari 2021 het ontwerp inzien en hun reactie geven op het ontwerp.
Ook organiseert de gemeente Beverwijk op 3 en 4 februari 2021 digitale informatiebijeenkomsten via MS Teams. Er worden vier presentaties gegeven. Zo kan de gemeente genoeg aandacht geven aan alle deelnemers. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor een tijdsblok.

Veiligheid fietsers en meer groen

Uit een eerdere inspraakprocedure kwam duidelijk naar voren dat inwoners en wijkraden de groene uitstraling van dit gebied erg belangrijk vinden. En dat sommige inwoners zich zorgen maakten over de veiligheid van de fietser.

De rotonde maakt het punt Warande-Zeestraat nog groener. Voor de rotonde is namelijk minder asfalt nodig. Langs de Zeestraat en op het Westerhoutplein verdwijnen de voorsorteervakken. Daardoor kunnen bredere groenstroken aangelegd worden. Daarnaast gaat de gemeente extra bomen planten. Vijf bomen moeten naar een andere plek verplant worden. Deze blijven wel binnen hetzelfde gebied.

De veiligheid van de fietser op een rotonde is goed. De rotonde wordt aangelegd conform de richtlijnen met voldoende afstand en zicht voor auto’s. Rondom de rotonde mogen de fietsers maar in één richting fietsen.

Keuze rotonde

Over de keuze voor de rotonde zelf kan geen inspraak meer worden gedaan. In december 2019 heeft het college, in samenspraak met inwoners, al gekozen voor de aanleg van een rotonde. Dit heeft de voorkeur boven het handhaven van de verkeerslichten. Hierover zijn bewoners en de gemeenteraad geïnformeerd.

De rotonde is onderdeel van de Doorfietsroute

De gemeenten Haarlem, Velsen, Heemskerk en Beverwijk werken samen aan de doorfietsroute. Dat is een directe verbinding met zoveel mogelijk voorrang voor fietsers, vlak asfalt, weinig obstakels en weinig hinder van ander verkeer. Hierdoor fietsen inwoners snel en makkelijk van en naar hun bestemming. Hopelijk laten hierdoor meer mensen de auto staan voor hun reizen in de IJmond. De aanleg van de rotonde is een belangrijk onderdeel van de doorfietsroute. Daarom wordt deze voor 75% gesubsidieerd door de provincie Noord-Holland.