Afval: proef inzamelen plastic, blik en drinkpakken

Home > Inwoners & Ondernemers > Afval: proef inzamelen plastic, blik en drinkpakken

Afval: proef inzamelen plastic, blik en drinkpakken

De gemeenteraad van Beverwijk heeft op 19 december 2017 besloten om een proef van zes maanden te starten om plastic, blik en drinkpakken  zo goed mogelijk te scheiden. De proef vindt plaats in de wijken Zwaansmeer en Broekpolder en Wijk aan Zee. In Zwaansmeer en Wijk aan Zee bestaat de proef uit het inzamelen van deze afvalstroom met een extra bak. In Broekpolder komen tijdens de proefperiode bovengrondse containers in de wijk voor PBD.

Waarom deze proef

In gemeente Beverwijk hebben we 300 kg restafval per persoon, per jaar. In het klimaatakkoord is afgesproken dat gemeenten de hoeveelheid restafval terugbrengen naar 100 kg in 2020. In het restafval van Beverwijk zit per jaar gemiddeld nog 33 kilogram PBD per persoon. Duidelijk is dus dat we beter moeten scheiden. Minder restafval lukt alleen u het afval makkelijk kunt scheiden. De verwachting is dat door een extra afvalbak voor PBD in de buurt er veel meer plastic wordt gescheiden.

Verwachte stijging plastic en hergebruik grondstoffen

Door het afval scheiden beter te faciliteren, kunnen meer waardevolle grondstoffen worden hergebruikt voor nieuwe producten. De verwachting is dat door de plasticbak er veel meer plastic wordt opgehaald. Dit ziet HVC ook terug bij andere gemeenten waar de plasticbak is ingevoerd. Het gescheiden ingezameld plastic, blik en drinkpakken stijgt daar tot ruim 42 kilogram per huishouden per jaar. In het restafval van Beverwijk zit per jaar gemiddeld nog 73 kilogram. Dus ook in Beverwijk kunnen we deze mooie scheidingsresultaten behalen. Dit kan door plastic, blik en drinkpakken in de nieuwe bak te doen.

Vervolg

De planning is om in januari de gemeenteraad te informeren over de resultaten van de proef, waarna er een besluit volgt om de proef al dan niet om te zetten naar vast beleid. Als de proef slaagt en positieve resultaten oplevert, volgt een procedure om ondergrondse containers te plaatsen op of nabij de locaties waar de tijdelijke bovengrondse containers van de proef staan.

Ik wil ook een PBD-bak

Tijdens de proef hebben we redelijk wat verzoeken gekregen van bewoners die ook graag een PBD-bak wilden hebben. Dat hadden we niet verwacht! Erg leuk natuurlijk zo bewoners zo enthousiast mee willen doen. In sommige gevallen kan dat zeker. In andere gevallen moeten we bewoners helaas teleurstellen. Zij moeten wachten op de eventuele gemeentebrede uitrol van de PBD-bak. Of een bewoner in aanmerking komt voor een PBD-bak aan huis hangt af van hoe de bewoner afval inzamelt:

  • heeft u een ondergrondse container voor rest- en gft-afval? >> U komt niet in aanmerking van een PBD-bak aan huis
  • heeft u bakken voor rest- en gft-afval in de tuin? >> u komt wel in aanmerking van een PBD-bak aan huis, tenzij uit een gesprek met de afvalcoach blijkt dat het echt niet past
  • woont u in een benedenwoning in een appartementencomplex en heeft u eigen afvalbakken voor rest- en gft-afval? >> u kunt een PBD-bak op aanvraag krijgen

Vragen?

Heeft u vragen na het lezen van deze brief? Kijk dan op www.beverwijk.nl. Daar vindt u veelgestelde vragen en antwoorden. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact gerust met ons op via het algemene telefoonnummer 0251 – 256 256, per WhatsApp 06 – 1161 4998 of per email: info@beverwijk.nl

Contactgevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag, woensdag en vrijdag 9.00 - 16.00
dinsdag 9.00 - 12.30
donderdag 9.00 - 20.00

Telefoon

0251 - 256 256
 

WhatsApp 

(tijdens openingstijden)
 

06-11614998


Contact

Openingstijden en adressen

Volg ons

logo facebookLogo Twitter

Logo Instagram