Bekendmakingen

Home > Inwoners & Ondernemers > Bekendmakingen

Bekendmakingen

Bekendmakingen zijn de officiële publicaties van de gemeente.

Op de hoogte blijven van wat er in uw buurt gebeurt?

Meldt u dan aan op zoek.overheid.nl. Geef aan welke bekendmakingen u wilt en u ontvangt ze in uw e-mailbox.

Download de app in de Google play of de App Store.

Zoeken in bekendmakingen bij u in de buurt op zoek.overheid.nl/over uw buurt.


 • Bestemmingsplan

 • Evenementenvergunning

 • Omgevingsvergunning regulier

  • Parallelweg 116

   2019WB0225, wijzigen gevelreclame, verleend d.d. 15-10-2019 en bekendgemaakt d.d. 16-10-2019

  • Reguliersstraat 11

   2019WB0228, vervangen van kozijnen, verleend d.d. 15-10-2019 en bekendgemaakt d.d. 16-10-2019

  • Breestraat 63

   2019WB0159,  het realiseren van een winkel met 11 appartementen, verleend d.d. 14-10-2019 en bekendgemaakt d.d. 15-10-2019

  • Salvador Allendelaan 35

   2019WB0231,  plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak, verleend d.d. 14-10-2019 en bekendgemaakt d.d. 15-10-2019

  • Reguliersstraat 19

   2019WB0154,  het realiseren van een dakopbouw, verleend d.d. 11-10-2019 en bekendgemaakt d.d. 12-10-2019

  • Lau Mazirelstraat 12

   2019WB0205, realiseren berging, verleend d.d. 08-10-2019 en bekendgemaakt d.d. 09-10-2019

  • Beverhof 4

   2019WB0224,  gevelwijziging, verleend d.d. 01-10-2019 en bekendgemaakt d.d. 02-10-2019

  • Graaf Janstraat 6

   2019WB0177,  transformatie begane grond van kantoorfunctie naar wonen, verleend d.d. 01-10-2019 en bekendgemaakt d.d. 02-10-2019

  • Parallelweg 1 B

   2019WB0194, uitbreiden / combineren van de drive in loketten, verleend d.d.30-09-2019 en bekendgemaakt d.d. 01-10-2019

  • Meerstraat 98

   2019WB0227,  functiewijziging begane grond, ontvangen d.d. 20-09-2019

  • Jan Alsweg 24

   2019WB0203,  optrekken achtergevel, verleend d.d. 26-09-2019 en bekendgemaakt d.d. 27-09-2019

  • Grote Houtweg 115

   2019WB0211, het realiseren van een dakopbouw, dakkapel, gevelwijziging, verleend d.d. 24-09-2019 en bekendgemaakt d.d. 25-09-2019

  • Noorderweg 8

   WEIGERING OMGEVINGSVERGUNNING REGULIER

   2018WB0049,  functiewijziging van een agrarische bedrijfswoning naar een burgerwoning, bekendmaking d.d. 24-09-2019

   Bij collegebesluit met kenmerk C-19-04915 d.d. 24-09-2019 is de verleende omgevingsvergunning voor een functiewijziging van een agrarische bedrijfswoning naar een burgerwoning (kenmerk nr. 2018WB0049) herroepen en wordt een ontwerp weigering omgevingsvergunning ter inzage gelegd.

   Burgemeester en wethouders van Beverwijk maken bekend dat zij voornemens zijn om de aangevraagde omgevingsvergunning voor een functiewijziging van een agrarische bedrijfswoning naar een burgerwoning op het perceel Noorderweg 8 te Beverwijk (activiteiten: handelen in strijd met regels van ruimtelijke ordening) te weigeren, omdat het in strijd is met artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

   De termijn dat het ontwerp weigering omgevingsvergunning ter inzage ligt duurt zes weken en begint op 24 september 2019. Binnen deze termijn kan een ieder zijn of haar zienswijze over het ontwerp weigering omgevingsvergunning naar voren te brengen.

   Op werkdagen is het ontwerp weigering omgevingsvergunning in te zien bij de informatiebalie van het Stadhuis van Beverwijk, Stationsplein 48 in Beverwijk. De informatiebalie is geopend op donderdag van 09:00 uur tot 20:00 uur en op overige werkdagen van 09:00 uur tot 16:00 uur. Alleen op dinsdag zijn de openingstijden van 09:00 uur tot 12:30 uur. Het ontwerp weigering omgevingsvergunning is ook te raadplegen op www.beverwijk.nl via het kopje ‘publicaties’, ‘bekendmakingen’ en vervolgens ‘omgevingsvergunningen uitgebreid’.

   U kunt uw zienswijze zowel schriftelijk als mondeling naar voren brengen. Uw schriftelijke zienswijze richt u aan het college van burgemeester en wethouders van Beverwijk, postbus 450, 1940 AL Beverwijk.

   Na verwerking van eventueel ingediende zienswijzen neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit omtrent de omgevingsvergunning. Indien ons college besluit om de omgevingsvergunning te verlenen, dan wordt de omgevingsvergunning ter inzage gelegd. Belanghebbenden kunnen dan gedurende zes weken beroep instellen bij rechtbank Noord-Holland.

   Beverwijk, 24 september 2019

   Burgemeester en wethouders van de gemeente Beverwijk

  • Laan van Blois 134

   2019WB0210,  het plaatsen van een dakkapel aan voor- en achterzijde, ontvangen d.d. 14-8-2019, ingetrokken d.d. 24-9-2019

  • Rietlanden 7

   2019WB0174, verbouw bestaand pand tot Timmerfabriek IJmondverleend d.d.19-09-2019 en bekendgemaakt d.d. 20-09-2019

  • Julianaweg 25 A

   2019WB0189,  Bouwkundig splitsen van 1 naar 2 woningen op de 1e verdieping, verleend d.d. 19-09-2019 en bekendgemaakt d.d. 20-09-2019

  • de Zwaanstraat 10

   2019WB0191, splitsing van de bovenwoning en het restaurant, verleend en bekendgemaakt d.d.11-9-2019

  • Geweigerde aanvraag Industrieweg 39

   2019WB0148, het realiseren van 7 inritten, geweigerd d.d. 11-9-2019

  • Van der Hoopstraat 73

   2019WB0212, plaatsen van balkonbeglazing, verleend d.d. 9-9-2019 en bekendgemaakt d.d. 10-9-2019

  • Cornelis Matersweg 108
  • Wijkerbaan 24
  • Beukmanstraat 22
  • Dr. Schuitstraat 21
  • Bankenlaan 101
  • Eenhoornlaan 31
  • Arendsweg 44
  • Zonnebloemlaan 5
   • 2019WB0186, plaatsen nieuwe opslagruimte naast bestaande garageboxen, verleend d.d. 22-08-2019 en bekendgemaakt d.d. 23-8-2019
  • Graaf Janstraat 47
  • Breestraat 54
  • Burgemeester Rothestraat 53A, ingetrokken aanvaag
  • Parallelweg 122
   • 2019WB0105, verbouw & uitbreiding Mc Donalds, verleend d.d. 20-08-2019 en bekendgemaakt d.d. 21-8-2019
  • Van Ogtropweg 14

   2018WB0166, Bij collegebesluit met kenmerk C-19-05118 d.d. 13-08-2019 is de verleende omgevingsvergunning voor het restaureren van een zomerhuisje herroepen en de aangevraagde omgevingsvergunning geweigerd, bekendmaking d.d. 13-08-2019

 • Exploitatieplan

 • Gebruik gemeentegrond