Aanwijsbesluit parkeren 2019 en Nadere regels parkeren 2019

Home > Inwoners & Ondernemers > Bekendmakingen > Aanwijzingsbesluit > Aanwijsbesluit parkeren 2019 en Nadere regels parkeren 2019

Aanwijsbesluit parkeren 2019 en Nadere regels parkeren 2019

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 28-11-2018
Soort bekendmaking: aanwijzingsbesluit

Het college maakt bekend dat zij in haar vergadering van 20 november 2018 het Aanwijsbesluit parkeren 2019 en Nadere regels parkeren 2019 hebben vastgesteld.

In het aanwijsbesluit zijn de gebieden opgenomen waar betaald parkeren van kracht is. Ook staan hierin de gebieden waar je met een parkeervergunning kunt parkeren. In de nadere regels staan de soorten parkeervergunningen met de daaraan verbonden regels en voorwaarden. De belangrijkste wijziging ten opzichte van vorig jaar is de aanpassing van de parkeertijden in het centrum van Beverwijk naar maandag tot en met vrijdag van 9 tot 18 uur.

De betreffende stukken liggen voor een ieder ter inzage in het Stadhuis. Uiterlijk in januari 2019 zijn de stukken ook op onze website te vinden.