Alkmaarseweg 222 geweigerde aanvraag omgevingsvergunning

Home > Inwoners & Ondernemers > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning regulier > Alkmaarseweg 222 geweigerde aanvraag omgevingsvergunning

Alkmaarseweg 222 geweigerde aanvraag omgevingsvergunning

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 27-12-2018
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning
Bekendmaking heeft betrekking op: Gemeente Beverwijk

Burgemeester en wethouders van Beverwijk maken bekend dat zij op grond van artikel 3.4 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bevoegd zijn om te beslissen over een aanvraag omgevingsvergunning. Op grond van artikel 2.10 lid 1 onder c kan de aanvraag worden geweigerd.

2018WB0181, Alkmaarseweg 222, de vergunning voor het wijzigen van de bestemming naar 8 appartementen is op 18 december 2018 geweigerd.