Amstelstraat 56

Amstelstraat 56

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 30-01-2019
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning
Bekendmaking heeft betrekking op: Gemeente Beverwijk

2019WB0006, Amstelstraat 56, nokverhoging woning, verleend 17-01-2019