Arendsweg 136

Arendsweg 136

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 19-12-2018
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning
Bekendmaking heeft betrekking op: Gemeente Beverwijk

2018WB0180, Arendsweg 136, plaatsen dakopbouw op achterdakvlak, verleend 11-12-2018