Arnostraat naast nr. 152

Arnostraat naast nr. 152

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 05-12-2018
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning
Bekendmaking heeft betrekking op: Gemeente Beverwijk

2018WB0199, Arnostraat naast nr. 152, plaatsen berging voor scooter, ontvangen 13-11-2018