Bankenlaan 93, geweigerde omgevingsvergunning

Home > Inwoners & Ondernemers > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning regulier > Bankenlaan 93, geweigerde omgevingsvergunning

Bankenlaan 93, geweigerde omgevingsvergunning

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 23-01-2019
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning
Bekendmaking heeft betrekking op: Gemeente Beverwijk

Burgemeester en wethouders van Beverwijk maken bekend dat zij op grond van artikel 3.4 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bevoegd zijn om te beslissen over een aanvraag omgevingsvergunning. Op grond van artikel 2.10 lid 1 onder c van de Wabo kan de aanvraag worden geweigerd.

  • 2018WB0157, Bankenlaan 93, de vergunning voor het vergroten van een woning d.m.v. een aanbouw is op 18 december 2018 geweigerd.