Beleidsregels bijzondere bijstand en minimabeleid 2019

Home > Inwoners & Ondernemers > Bekendmakingen > Verordeningen en reglementen > Beleidsregels bijzondere bijstand en minimabeleid 2019

Beleidsregels bijzondere bijstand en minimabeleid 2019

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 05-06-2019
Soort bekendmaking: verordeningen en reglementen

Burgemeester en wethouders van Beverwijk maken bekend dat zij in de vergadering van 22 januari 2019 heeft besloten de volgende beleidsregels vast te stellen: Beleidsregels bijzondere bijstand en minimaregelingen 2019 gemeente Beverwijk.

De beleidsregels zijn geactualiseerd op ontwikkelingen en bedragen. De minimaregelingen zijn uitgebreid. De computerregeling is uitgebreid naar volwassenen zonder schoolgaande kinderen die minimaal 3 jaar een laag inkomen hebben. Daarnaast wordt voortaan de draagkracht toegepast voor mensen die een iets hoger inkomen hebben dan de norm van 110% van het minimum. Tenslotte is de regeling aangepast op het feit dat alleen zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid nog de gemeentepolis aanbiedt voor minima.

Beverwijk, 05-06-2019

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag    9.00 - 16.00
dinsdag       9.00 - 12.30
woensdag   9.00 - 16.00
donderdag  9.00 - 20.00 
vrijdag         9.00 - 16.00

Op maandag 1 juni (2e Pinsterdag) is het Stadhuis gesloten. 

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

Ga naar de Facebookpagina van de gemeente BeverwijkGa naar Twitteracccount gemeente Beverwijk

Ga naar Instagram gemeente Beverwijk 

 Ga naar Youtube gemeente Beverwijk