Beleidsregels Wet Victoria gemeente Beverwijk 2019

Home > Inwoners & Ondernemers > Bekendmakingen > Overige mededelingen > Beleidsregels Wet Victoria gemeente Beverwijk 2019

Beleidsregels Wet Victoria gemeente Beverwijk 2019

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 10-04-2019
Soort bekendmaking: overig
Bekendmaking heeft betrekking op: Gemeente Beverwijk

De Burgemeester van Beverwijk maakt ingevolge het bepaalde in artikel 174a van de Gemeentewet bekend dat met ingang van 11 april 2019 de beleidsregels Wet Victoria gemeente Beverwijk 2019 van toepassing zijn in gemeente Beverwijk. Structurele overlast tast de woon- en leefomgeving aan en vormt een bron van ergernis en onveiligheidsgevoelens voor burgers. Vanuit het oogpunt van openbare orde en veiligheid, het beschermen van het woon- en leefklimaat en de volksgezondheid treedt de gemeente dan ook op tegen structurele overlast. Eén van de juridische instrumenten om bestuurlijk op te treden is het toepassen van de bevoegdheid op grond van artikel 174a Gemeentewet (Wet Victoria) d.m.v het sluiten van deze woningen. Hiervoor zijn beleidsregels Wet Victoria gemeente Beverwijk 2019 geformuleerd ten aanzien van de toepassing van deze bevoegdheid. Deze beleidsregels zijn integraal gepubliceerd op de gemeentelijke website.

Beverwijk, 10 april 2019

Burgemeester voornoemd

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag    9.00 - 16.00
dinsdag       9.00 - 12.30
woensdag   9.00 - 16.00
donderdag  9.00 - 20.00 
vrijdag         9.00 - 16.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

Ga naar de Facebookpagina van de gemeente BeverwijkGa naar Twitteracccount gemeente Beverwijk

Ga naar Instagram gemeente Beverwijk 

 Ga naar Youtube gemeente Beverwijk