Besluit uitschrijving uit Basisregistratie personen (BRP)

Home > Inwoners & Ondernemers > Bekendmakingen > Mededelingen > Besluit uitschrijving uit Basisregistratie personen (BRP)

Besluit uitschrijving uit Basisregistratie personen (BRP)

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 29-05-2019
Soort bekendmaking: mededelingen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Beverwijk hebben het voornemen de adresgegevens van onderstaande personen te wijzigen, volgens art. 2.21 en 2. 22 Wet Basisregistratie Personen (BRP). Na onderzoek is gebleken dat zij niet meer wonen op het adres waarop zij in de basisregistratie personen van de gemeente Beverwijk staan ingeschreven. Dat wil zeggen dat zij voor de gemeente, administratief gezien, verblijven op een onbekend adres en formeel niet meer in Nederland wonen of staan ingeschreven in de gemeente Beverwijk.
 

Naam                         Geb. datum               Uitgeschreven naar             Datum uitschrijving
O.R. Badmus              15-01-2018                Onbekend                              27-02-2019
D.N. Shodiya              16-04-1977                 Onbekend                              27-02-2019
M. Turan                    23-06-1986                 Onbekend                              27-02-2019
S. Reuvers                 07-04-1986                 Onbekend                              27-02-2019
F. Smagge                 12-06-1964                 Onbekend                              08-03-2019    
K. Duggal                   01-09-1992                 Onbekend                              08-03-2019
M.C.P. Meinema          19-08-1976                 Onbekend                              12-03-2019
 

Een uitschrijving uit de BRP kan tot gevolg hebben dat bovenstaande personen geen documenten (reisdocumenten, rijbewijs) meer kunnen aanvragen. Ook huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag of een andere vorm van een uitkering of financiële ondersteuning, wordt stopgezet. Daarnaast heeft het gevolgen voor de opbouw van uw AOW. Het is belangrijk om op het juiste adres ingeschreven te staan.

Beverwijk, 29-05-2019