Besluit uitschrijving uit Basisregistratie personen (BRP)

Home > Inwoners & Ondernemers > Bekendmakingen > Mededelingen > Besluit uitschrijving uit Basisregistratie personen (BRP)

Besluit uitschrijving uit Basisregistratie personen (BRP)

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 10-07-2019
Soort bekendmaking: mededelingen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Beverwijk hebben het voornemen de adresgegevens van onderstaande personen te wijzigen, volgens art. 2.21 en 2. 22 Wet Basisregistratie Personen (BRP).

Na onderzoek is gebleken dat zij niet meer wonen op het adres waarop zij in de basisregistratie personen van de gemeente Beverwijk staan ingeschreven. Dat wil zeggen dat zij voor de gemeente, administratief gezien, verblijven op een onbekend adres en formeel niet meer in Nederland wonen of staan ingeschreven in de gemeente Beverwijk.

Naam                           Geb. datum                 Uitgeschreven naar                 Datum uitschrijving


S. Radsma                 12-07-1989                 Onbekend                              11-02-2019

R. Valle Sancho         17-05-1988                 Onbekend                              30-04-2019

L.J. Landtman            22-02-1971                 Onbekend                              03-04-2019
K. van Nuland            05-06-1992                 Onbekend                              03-04-2019

A. Waheedi                 00-00-1994                 Onbekend                              03-04-2019

                                                                                                                                            

Het is belangrijk om op het juiste adres ingeschreven te staan. Een uitschrijving uit de BRP kan tot gevolg hebben dat bovenstaande personen geen documenten (reisdocumenten, rijbewijs) meer kunnen aanvragen. Ook huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag of een andere vorm van een uitkering of financiële ondersteuning, wordt stopgezet. Daarnaast heeft het gevolgen voor de opbouw van uw AOW.

Beverwijk, 10-07-2019