Besluitenlijst gemeenteraad 28 maart 2019

Home > Inwoners & Ondernemers > Bekendmakingen > Besluitenlijst > Besluitenlijst gemeenteraad 28 maart 2019

Besluitenlijst gemeenteraad 28 maart 2019

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 10-04-2019
Soort bekendmaking: besluitenlijst
Bekendmaking heeft betrekking op: Gemeente Beverwijk

De gemeenteraad heeft op donderdag 28 maart 2019 de volgende raadsbesluiten vastgesteld:
 

  • Indexering bouwplan uitbreiding gebouw Montessorischool.
  • Normenkader 2019.
  • Wijziging gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt!
  • Raum, gewijzigde GR (Gemeenschappelijke Regeling) en AV (Algemene Verordening) en het gebiedsplan 2019/kadernota 2020.
  • Nota verbonden partijen gemeente Beverwijk 2019.
  • Meedoen, visie op participatie en ondersteuning in Beverwijk.
  • IJmond Rvs. Verordening Leerlingenvervoer 2019


Beverwijk, 10 april 2019

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag    9.00 - 16.00
dinsdag       9.00 - 12.30
woensdag   9.00 - 16.00
donderdag  9.00 - 20.00 
vrijdag         9.00 - 16.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

Ga naar de Facebookpagina van de gemeente BeverwijkGa naar Twitteracccount gemeente Beverwijk

Ga naar Instagram gemeente Beverwijk 

 Ga naar Youtube gemeente Beverwijk