Breestraat 155

Breestraat 155

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 23-01-2019
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning
Bekendmaking heeft betrekking op: Gemeente Beverwijk

2018WB0206, Breestraat 155, interne verbouwing, verleend 10-01-2019