Breestraat 18

Breestraat 18

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 25-06-2019
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning
Bekendmaking heeft betrekking op: 1941EJ18

2019WB0128,  aanpassen gevel van winkelpui verleend d.d. 24-6-2019, datum van bekendmaking d.d. 25-6-2019