Breestraat 54

Breestraat 54

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 08-05-2019
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning
Bekendmaking heeft betrekking op: 1941EK54

2019WB0100, verbouwen 1e verdieping tot woning, ontvangen d.d. 8-5-2019