Breestraat 54

Breestraat 54

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 09-08-2019
Soort bekendmaking: milieuvergunning
Bekendmaking heeft betrekking op: 1941EK54

2019WB0100,  verbouwen 1e verdieping tot woning, verleend d.d. 8-8-2019, datum van bekendmaking d.d. 9-8-2019