Breestraat 93

Breestraat 93

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 19-12-2018
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning
Bekendmaking heeft betrekking op: Gemeente Beverwijk

2016WB0238, Breestraat 93, plaatsen van een tijdelijk kantoor in de tuin. Op 20 januari 2017 is de  vergunning verleend tot 20 januari 2019. ingevolge artikel 2.23a van de Wabo heeft ons college de bevoegdheid om de omgevingsvergunning  voor een bepaalde tijd te verlenen. Op verzoek van aanvrager wordt de vergunning verlengd tot 20 januari 2020.

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag    9.00 - 16.00
dinsdag       9.00 - 12.30
woensdag   9.00 - 16.00
donderdag  9.00 - 20.00 
vrijdag         9.00 - 16.00

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

Ga naar de Facebookpagina van de gemeente BeverwijkGa naar Twitteracccount gemeente Beverwijk

Ga naar Instagram gemeente Beverwijk 

 Ga naar Youtube gemeente Beverwijk