De Nollen 4

De Nollen 4

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 18-06-2019
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning
Bekendmaking heeft betrekking op: 1944PB4

2019WB0101, plaatsen van een dakopbouw, verleend d.d. 18-6-2019, datum van bekendmaking d.d. 19-6-2019