Dexter Gordonlaan 11

Dexter Gordonlaan 11

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 17-06-2019
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning
Bekendmaking heeft betrekking op: 1948BK11

2019WB0129,  plaatsen van een dakkapel, verleend d.d. 17-6-2019, datum van bekendmaking d.d. 18-6-2019