Dexter Gordonlaan 9

Dexter Gordonlaan 9

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 23-01-2019
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning
Bekendmaking heeft betrekking op: Gemeente Beverwijk

2019WB0003, Dexter Gordonlaan 9, plaatsen dakkapel op voordakvlak, verleend 15-01-2019