Dreef 28

Dreef 28

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 05-12-2018
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning
Bekendmaking heeft betrekking op: Gemeente Beverwijk

2018WB0173, Dreef 28, plaatsen erker, verleend 27-11-2018