Gooiland 19

Gooiland 19

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 04-07-2019
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning
Bekendmaking heeft betrekking op: 1948RC19

2019WB0168, uitbreiding bestaande bedrijfshal, ontvangen d.d. 27-6-2019