Gooiland 1

Gooiland 1

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 23-01-2019
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning
Bekendmaking heeft betrekking op: Gemeente Beverwijk

2018WB0221, Gooiland 1, plaatsen 3 kozijnen aan de voorgevel, verleend 08-01-2019