Graaf Janstraat 6

Graaf Janstraat 6

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 15-07-2019
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning
Bekendmaking heeft betrekking op: 1941KG6

2019WB0177,  transformatie van begane grond kantoorfunctie, ontvangen d.d. 15-7-2019