Heemskerkerweg 212

Heemskerkerweg 212

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 24-06-2019
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning
Bekendmaking heeft betrekking op: 1945TJ212

2019WB0133, Heemskerkerweg 212, plaatsen dakkapel, ingetrokken d.d.  6-6-2019