Hendrik Mandeweg 17 + 17 A

Hendrik Mandeweg 17 + 17 A

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 23-01-2019
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning
Bekendmaking heeft betrekking op: Gemeente Beverwijk

2018WB0196, Hendrik Mandeweg 17 + 17A, interne verbouwing to meerdere woonruimten, verleend 10-01-2019