Invoering horecaexploitatievergunning droge horeca

Home > Inwoners & Ondernemers > Bekendmakingen > Drank- en horecavergunning > Invoering horecaexploitatievergunning droge horeca

Invoering horecaexploitatievergunning droge horeca

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 27-12-2018
Soort bekendmaking: drank- en horecavergunning
Bekendmaking heeft betrekking op: Gemeente Beverwijk

In artikel 2:28 van de Apv Beverwijk is een regeling opgenomen over de horecaexploitatievergunningen voor alcoholvrije horeca. In verband met de grote hoeveelheid horeca-inrichtingen in de gemeente, wordt deze vergunningplicht gefaseerd ingevoerd. Vanaf 1 september 2018 heeft de gemeente Beverwijk de toepassing van Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Bibob) uitgebreid en de horeca-exploitatievergunning voor alcoholvrije horeca ingevoerd. Daarbij is gekozen voor een gefaseerde invoering van die vergunningplicht.  In de praktijk betekent dit dat, met ingang van 1 september 2018, de horecaexploitatievergunning geldt voor:

  • Alle coffeeshops in de gemeente Beverwijk;
  • Alcoholvrije horecabedrijven in de zin van de Apv, zoals snackbars, cafetaria, shisalounges en lunchrooms, gelegen in de Zeestraat, Koningstraat, Baanstraat, Kennemerhof, Kennemerplaza.

Vanaf 1 januari 2019 wordt de vergunningplicht uitgebreid naar de alcoholvrije horecagelegenheden in de wijk Oosterwijk.

Horeca gevestigd of behorende bij in een winkel, zorginstelling, museum, club- of buurthuis, kerkgenootschap of bedrijfskantine of – restaurant zijn vrijgesteld van deze vergunningplicht. Ondernemers worden schriftelijk geïnformeerd en uitgenodigd voor een toelichting.