Jaarstukken 2018

Jaarstukken 2018

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 05-06-2019
Soort bekendmaking: mededelingen

Het college van Burgemeester en Wethouders maakt bekend dat de jaarrekening en het jaarverslag 2018 (tezamen de jaarstukken 2018) aan de gemeenteraad zijn aangeboden. Op 20 juni 2019 worden de jaarstukken, tezamen met de voorjaarsnota 2019, behandeld in de raadscommissie. Woensdag 3 juli 2019 vindt hierover besluitvorming plaats in de raad.

De jaarstukken 2018 liggen ter inzage bij de informatiebalie van het Stadhuis, de kosten voor aanschaf bedragen €16,40 (legeskosten). De stukken zijn natuurlijk ook digitaal te raadplegen op beverwijk.jaarverslag-2018.nl

Contactgegevens

Bezoekadres

Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk

Postadres

Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Openingstijden

maandag    9.00 - 16.00
dinsdag       9.00 - 12.30
woensdag   9.00 - 16.00
donderdag  9.00 - 20.00 
vrijdag         9.00 - 16.00

Op maandag 1 juni (2e Pinsterdag) is het Stadhuis gesloten. 

Telefoon

0251 - 256 256

Meer informatie

Volg ons

Ga naar de Facebookpagina van de gemeente BeverwijkGa naar Twitteracccount gemeente Beverwijk

Ga naar Instagram gemeente Beverwijk 

 Ga naar Youtube gemeente Beverwijk